Mica Đài Loan, Mica chochen với đầy đủ màu sắc, độ dầy từ 1mm-50mm

Bảng  Danh sách